Żylaki odbytu są wstydliwym, lecz niestety częstym problemem: hemoroidy bez tajemnic - przeczytaj o objawach, rodzajach, metodach leczenia hemoroidów.

Rwa kulszowa objawia się przeszywającym bólem w okolicy lędźwiowej. Dowiedz się, jak walczyć z rwą kulszową.

Stulejka u dzieci

Diagnozowanie stulejki i dzieci

Jak wspomnieliśmy wcześniej, u dzieci postawienie jednoznacznej diagnozy jest możliwe dopiero wówczas, gdy nastąpi zakończenie wykształcania penisa i napletka, a więc nie wcześniej niż w drugim roku życia, a często dopiero w wieku przedszkolnym. Wcześniej u chłopców obserwuje się stan zwany fizjologiczną stulejką, kiedy to mastka skleja żołądź z napletkiem. Nie jest możliwe wówczas zsunięcie napletka do rejonu rowka zażołędnego, jednak zwężenie napletka musi być na tyle subtelne, aby nie utrudniało oddawania moczu.

Jest to jeden z podstawowych problemów diagnostyki stulejki u dzieci. Wielu lekarzy nie chcąc ryzykować postawienia błędnej diagnozy próbuje zaobserwować samoczynne ustąpienie stulejki. Jest to problem poważny, bo właśnie w tym okresie następuje faza wzrostu wykładniczego bakterii, jakie rozwijają się (także w stanach fizjologicznych) pod napletkiem i może łatwo dojść do zakażenia bakteryjnego dolnych dróg moczowych, które może szybko rozprzestrzenić się w całym układzie moczowym.

Diagnozy ostatecznej stulejki u chłopców powinien dokonać urolog dziecięcy.

Często diagnoza stawiana jest zbyt późno, ponieważ rodzice są nieświadomi problemu, natomiast dziecko uznaje sytuację bolesności oddawania moczu za normalną, a więc umyślnie doprowadza do przetrzymywania moczu w pęcherzu moczowym. To jednak najprostsza droga do pogłębienia schorzenia.

Leczenie stulejki u dzieci

Jeśli stulejka u chłopców zostanie zdiagnozowana na wczesnym stadium, to znaczy tuż po zakończeniu formowania się żołędzi i napletka, a jednocześnie występuje w swojej łagodnej formie, jako metodę leczenia stosuje się niekiedy metodę Beauge'a, polegającą na mechanicznym rozciąganiu napletka, na przykład po kąpieli. Jest to metoda o tyle skuteczna, że jednym z podstawowych sygnałów stymulujących komórki napletka do podziałów i wzrostu jest bodziec mechanicznego naprężenia. Czas w kąpieli i tuż po niej także wybrany został nieprzypadkowo, ponieważ po kąpieli w ciepłej wodzie napletek jest najlepiej ukrwiony, a więc po pierwsze najbardziej elastyczny, a po drugie również najmniej wrażliwy na ból.

Metoda Beauge'a jest jednak skuteczna tylko w określonych przypadkach, a poza tym może powodować dyskomfort u dziecka. Istnieje także spore ryzyko, że zabiegi te będą wykonywane niewłaściwie, co mogłoby prowadzić do bliznowacenia napletka. Komórki na obszarze zbliznowaciałym są praktycznie martwe, w związku z czym tracą między innymi zdolność do rozciągania się i wzrostu, które to możliwości warunkują skuteczność tej metody leczenia stulejki. Rozciąganie się komórek napletka jest bardzo istotne nie tylko podczas przesuwania się napletka, jakie następuje choćby podczas wzwodu, ale także podczas oddawania moczu. Dodatkowo obszary bliznowacenia w czasie swojego powstawania są często miejscami, w których powstaje wiele wadliwych komórek, których zaburzony cykl podziałowy może być początkiem komórkowej linii nowotworowej, zwanej przez biologię komórki komórkami nieśmiertelnymi.

Leczenie bliznowatego napletka, czy to u dzieci, czy u osób dorosłych, u których do powstawania blizn może dojść w wyniku uszkodzeń mechanicznych - choćby powstałych w trakcie wypadków z udziałem motocyklistów, ale również w czasie intensywnej masturbacji - jest możliwe wyłącznie na drodze operacyjnej.

Leczenie operacyjne u małych dzieci przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, ze względu na konieczność unieruchomienia pacjenta, a także z powodu strachu i stresu, jaki wywołuje operacja. U dzieci starszych, młodzieży i dorosłych wykonuje się raczej zabiegi w znieczuleniu miejscowym, jedynie w uzasadnionych przypadkach sięgając po znieczulenie ogólne.

Zobacz więcej: Leczenie operacyjne stulejki

Powiązane tematy

  • Zapalenie cewki moczowej - Zapalenie cewki moczowej zaliczane jest do bakteryjnych chorób wenerycznych. Pomimo tego, że zapalenie cewki moczowej jest chorobą nieprzyjemną, wiążącą się z bólem w okolicach układu moczowo-płciowego oraz łatwo się rozprzestrzenia, nie jest trudne do zdiagnozowania oraz wyleczenia.
  • Czym jest zapalenie cewki moczowej? - Zapalenie cewki moczowej (z łacińskiego zwana urethritis) jest chorobą weneryczną, którą może wywoływać wiele rodzajów bakterii. Zapalenie cewki moczowej może przyjąć dwojaką postać: może to być zapalenie ostre lub przewlekłe. W zależności od drobnoustroju, który wywołuje stan chorobowy, można wyodrębnić dwa rodzaje tej infekcji: swoiste zapalenie cewki moczowej, zwane rzeżączkowym, i nieswoiste zapalenie cewki moczowej, zwane w skrócie NGU (non-gonococcal urethritis). [...]
  • Powikłania po zapaleniu cewki moczowej - W przypadku nieleczenia zapalenia cewki moczowej, może dojść do groźnych dla zdrowia (a nawet życia!) powikłań. W przypadku swoistego zapalenia cewki moczowej mogą to być: - rzeżączkowe zapalenie miednicy mniejszej, tzw. PID (u kobiet) i gruczołu krokowego (u mężczyzn) [...]